گندزدایی و ضدعفونی

15 اسفند, 1398

گندزداهای سطوح :

روش استفاده از گندزداها.گندزدایی با الکل،سفید کننده ها .گندزدایی اماکن عمومی . گندزدایی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا- مقابله با ویروس کرونا
4 فروردین, 1399

رقیق سازی گندزداها

رقیق سازی گندزداها- گندزدایی در مشهد- سفید کننده ها-آب ژاول-الکل -پرکلرین گندزدایی ادارات-گندزدایی اماکن عمومی-گندزدایی منازل مسکونی-ضدعفونی