23 بهمن, 1398

بهترین راه از بین بردن ساس

حشره ساس چیست ؟ این راسته دارای خانواده ها و گونه های متعددی است.بسیاری از این حشرات که در فارسی به نام سن خوانده می شوند، […]
11 اسفند, 1398

ساس و راه های مبارزه با آن

ساس و راه های مبارزه با آن-سمپاشی ساس- پناهگاه ها و محل تجمع ساس.ساس تختخواب.نیم بالان.سن ها