4 فروردین, 1399

رقیق سازی گندزداها

رقیق سازی گندزداها- گندزدایی در مشهد- سفید کننده ها-آب ژاول-الکل -پرکلرین گندزدایی ادارات-گندزدایی اماکن عمومی-گندزدایی منازل مسکونی-ضدعفونی
16 اسفند, 1398

پشه خاکی (sandfly)

پشه خاکی-سالک و راه های پیشگیری از سالک . لیشمانیوز- مبارزه با پشه خاکی
15 اسفند, 1398

گندزداهای سطوح :

روش استفاده از گندزداها.گندزدایی با الکل،سفید کننده ها .گندزدایی اماکن عمومی . گندزدایی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا- مقابله با ویروس کرونا
11 اسفند, 1398

ساس و راه های مبارزه با آن

ساس و راه های مبارزه با آن-سمپاشی ساس- پناهگاه ها و محل تجمع ساس.ساس تختخواب.نیم بالان.سن ها